Avocat Dambovita - Infiintari, modificari,cesiuni firme, majorare capital social

Avocatul tau, partenerul tau!
 
 
     CLICK AICI
 
Home      Acte necesare sediu social
 
ACTE NECESARE pentru stabilirea
sediului social, birou, punct de lucru
 
Unul  dintre elementele de identificare si care intereseaza valida constituire si ulterior desfasurarea legala si regulata a activitatii economice este sediul social.
Pentru  stabilirea sediului social/birou/punct de lucru   intru-un imobil este necesar sa se probeze calitatea de proprietar al locatorului/comodantului printr-unul din urmatoarele acte:
 • Contract de vanzare cumparare – intabulat;
 • Contract de schimb – intabulat;
 • Contract de inchiriere/contract de subinchiriere;  - in cazul contractului de inchiriere incheiat intre o persoana fizica si o persoana juridica este necesar ca acest contract sa fie inregistrat la Administratia Fiscala unde este arondat imobilul in cauza.
 • Contract  de subinchiriere(inregistrat la Administratia Finantelor Publice);
 • Contract de concesine, intabulat;
 • Contract de comodat, insotit de actul doveditor al proprietatii, intabulat(inregistrat la Administratia Finantelor Publice);
 • Contract de uz(inregistrat la Administratia Finantelor Publice)
 • Contract de donatie, in forma autentica, intabulat; 
 • Extras de carte funciara, in termen de valabilitate(se depune in original); 
 • Certificat de rol fiscal in termen de valabilitate- se depune in original(la care se adauga dupa caz autorizatie de constructie si dovada propietatii terenului pe care s-a ridicat constructia);
 • Extras de rol din Registrul agricol;
 •  Hotararea judecatoreasca definitiva privind proprietatea; 
 •  Hotararea judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune; 
 • Certificat de mostenitor; 
 •  Actul  de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite; 
 • Proces verbal de receptie a constructiei;
 • Contract de asistenta juridica privind stabilirea sediului social la sediul profesional al avocatului;

 

 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la administraţia financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

 •  Cerificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;

 • Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficiul Registrului Comertului (ORC) Dambovita

POWERED BY ROMARG