Avocat Dambovita - Infiintari, modificari,cesiuni firme, majorare capital social

Avocatul tau, partenerul tau!
 
 
     CLICK AICI
 
Home      Cesiune/Vanzare parti sociale
 
TRANSMITERE/CESIUNE/VANZARE  PARTI SOCIALE 
 
 
  O societate comerciala se  poate vinde/cumpara in intregime(ca entitate juridica) prin cesiunea partilor sociale/actiunilor sau a fondului de comert.  Contractul de cesiune de parti sociale/actiuni este un contract sub semnatura privata care relementeaza conditiile transferului de proprietate si pretul.
 
 

ACTE NECESARE CLIENT:

  • Certificatul de inregistrare al societatii - copie;
  • Actul  constitutiv - copie;
  • Copie BI/CI al noului asociat unic/ asociati/ administrator(i);
  • In cazul dobandirii partilor sociale prin succesiune:

                        a) certificatul de deces si certificatul de mostenitor(copii), daca s-a prevazut in actul constitutiv clauza continuitatii cu mostenitorii;

                        b) actul de numire al curatorului, emis de autoritatea tutelara(copie), in situatia in care mostenitorii sunt minori;

                  c) declaratia asociatilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu continuarea societatii (in original). 
  •  Documentele  de plata a impozitului  pe venit, daca s-au obtinut castiguri de catre cedentul persoana fizica din vanzarea partilor sociale, castiguri determinate ca diferenta intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare.
  • Certificatul emis de registrul in care este inmatriculata persoana juridica din strainatate, care sa ateste existenta acesteia – pentru situatia in care noul/noii asociati sunt persoane juridice  straine.

 

LUCRARI ALE CABINETULUI
 

·         Redactare si actualizare act constitutiv, conform dispozitiilor art. 204 alin 4 din legea nr. 31/1990;

·         Redactare act aditional, hotararea adunarii generale a asociatilor(AGA)/decizie asociat unic;

·        Redactare contract de cesiune de parti sociale;

·        Redactare declaratie pe propria raspundere date de catre noul asociatul unic/administrator din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare pentru exercitatea calitatii de asociat/administrator;

·         Dare de data certa inscrisurilor redactate;

·         Redactare contor de cuvinte;

·         Reprezentare in fata ORC;

·         Obtinerea cazierului fiscal pentru noul asociat/administrator.
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficiul Registrului Comertului (ORC) Dambovita

POWERED BY ROMARG