Avocat Dambovita - Infiintari, modificari,cesiuni firme, majorare capital social

Avocatul tau, partenerul tau!
 
 
     CLICK AICI
 
Home      Dizolvare si lichidare voluntara      Dizolvare cu numire de lichidator
DIZOLVARE SI LICHIDARE SIMULTANA
CU NUMIRE DE LICHIDATOR 
 
         In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, este necesar numirea unui lichidator, element ce determina atat cresterea costurilor, cat si prelungirea duratei de timp in care se solutioneaza cererea de dizolvare.
 
         In acest caz trebuiesc urmate 3 etape.
 
ACTE NECESARE:
 
Etapa I
 
1. Cerere de înregistrare (original);
2. Hotărârea asociaţilor/membrilor GIE de efectuare concomitentă a dizolvării şi lichidării societăţii luată cu cvorumul şi majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci când aceştia sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii (original);
3. Actul aditional la actul constitutiv;
4. Dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui (original);
5. Contorul de cuvinte
6. Dacă este cazul:
 • avizele prevăzute de legile speciale (original);
 • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplineasca formalităţile legale (original).
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
 • taxa judiciară de timbru, în original;
 • timbre judiciare;
 • taxa de registru;
 • tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Etapa a-II-a

1. Cerere de înregistrare;
2. Hotărârea asociaţilor/membrilor GIE de numire a lichidatorului;
3. Declaraţia pe propria răspundere dată de către lichidator şi declaraţiile date pe proprie răspundere de către persoanele fizice desemnate să reprezinte lichidatorii persoane juridice din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original);
4. Specimenul de semnătură al lichidatorului;
5. Dacă este cazul:
 • hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia;
 • avizele prevăzute de legile speciale (copie);
 • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
 • taxa judiciară de timbru, în original;
 • timbre judiciare;
 • taxa de registru;
 • tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Etapa a-III-a

1. Cerere de radiere (original);
2. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri (copie);
3. Certificatul de înregistrare şi anexa/anexele la acesta (originale);
4. Certificatul emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat şi la
contribuţiile sociale (original);
5. Dacă este cazul:
 • hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia.
 • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
 • taxa judiciară de timbru, în original;
 • timbre judiciare;
 • taxa de registru;
 • tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficiul Registrului Comertului (ORC) Dambovita

POWERED BY ROMARG