Avocat Dambovita - Infiintari, modificari,cesiuni firme, majorare capital social

Avocatul tau, partenerul tau!
 
 
     CLICK AICI
 
Home      Dizolvare si lichidare voluntara      Dizolvare fara numire de lichidator
DIZOLVARE SI LICHIDARE SIMULTANA
FARA NUMIRE DE LICHIDATOR
 
 
 
DOCUMENTE NECESARE:
 
Etapa I
 
1. Cerere de înregistrare (original);
2. Hotărârea asociaţilor/membrilor GIE de efectuare concomitentă a dizolvării şi lichidării societăţii luată cu cvorumul şi majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci când aceştia sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii (original);
3. Actul aditional la actul constitutiv;
4. Dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui (original);
5. Contorul de cuvinte
6. Dacă este cazul:
 • avizele prevăzute de legile speciale (original);
 • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplineasca formalităţile legale (original).
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
 • taxa judiciară de timbru, în original;
 • timbre judiciare;
 • taxa de registru;
 • tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Etapa a-II-a

1. Cerere de radiere (original);
2. Hotărârea de repartizare a activelor rămase după plata creditorilor luată prin votul unanim al asociaţilor/membrilor (original);
3. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi/membri (copie);
4. Certificatul de înregistrare şi anexa/anexele la acesta (originale);
5. Certificatul emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat şi la
contribuţiile sociale (original);
6. Dacă este cazul:
 • hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a respins opoziţia.
 • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
 • taxa judiciară de timbru, în original;
 • timbre judiciare;
 • taxa de registru;
 • tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficiul Registrului Comertului (ORC) Dambovita

POWERED BY ROMARG