Avocat Dambovita - Infiintari, modificari,cesiuni firme, majorare capital social

Avocatul tau, partenerul tau!
 
 
     CLICK AICI
 
Home      Infiintare/Constituire firma - SRL

INFIINTARE/ CONSTITUIRE  FIRMA – SOCIETATE COMERCIALA

                              - cu asociat unic/mai multi asociati -

 

 

Cabinetul de avocat C.A. " Toma Ionescu"  va ofera  consultanta gratuita cu privire la tipul de firma dorit, regimul de impozitare(impozit pe profit  sau pe veniturile microintreprinderilor)*  ,perioada fiscala, daca aceasta va fi sau nu platitoare de TVA,  modalitatea de completarea a formularelor Agentiei  Nationale de Administrare Fiscala,  precum si  in alte probleme de drept comercial/fiscal ce pot aparea pe parcursul  desfasurarii activitatii economice pentru care ati optat.
 

ACTE NECESARE:

 

 1.  Copie BI/CI asociat(i)/administrator(i);

2.  Dovadă sediu social –  Vezi  Acte necesare sediu social;
3.  Specimenul/ele  de semnatura al/ai reprezentantului/reprezentantilor legali ai societatii in forma autentica dat in fata notarului public .
4.  Trei(3) denumiri ale viitoarei firme;

5. Daca este cazul, acordul locatarilor/proprietarilor vecini, privind schimbarea destinatiei imobilului  colectiv cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007( in cazul in care sediul sociel/biroul se stabileste intr-un apartament ).

                                   

 

LUCRARI ALE CABINETULUI:

 

  • Obtinerea dovezii  verificarii  disponibilitatii si rezervarii denumirii firmei;
  • Redactarea  actului constitutiv,  a contractului de comodat sau inchiriere;
  • Efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise si varsate de asociatul unic/ asociati reprezentand capitalului social la  o banca agreata de client;
  • Redactarea  si dare de data certa,  declaratiei pe proprie raspundere,  privind unele interdictii pentru detinerea si exercitatea unor calitati in societatile comerciale, grupuri de interes economic, societati cooperative,  date, dupa caz, de catre asociat(i)/administrator(i) din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea calitatilor de asociat unic/asociat/administrator la societatea in constituire;
  • Obtinerea cazierului fiscal pentru asociat(i) si administrator(i);
  • Depunerea tuturor actelor(documentelor legale interesand valida constituire a societatii) si reprezentare in fata judecatorului delegat pentru  Oficiul Registrului Comertului, in vederea inmatricularii societatii; 
  • Ridicarea certificatului de inregistrare, ce contine numarul de ordine in registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de MFP, insotit de  incheierea judecatorului delegat si de certificatul constatator care atesta ca s-a inregistrat declaratia pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca la sediul social nu se desfasoara activitatile prevazute in actul constitutiv/s-a inregistrat declaratia tip pe proprie raspundere, din care rezulta ca la sediul social/birou/ sediu secundar/ beneficiar sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniu, pentru activitatile declarate si predarea acestora clientului;
DURATA DE INFIINTARE/CONSTITUIRE
 
      Durata de constituire este de 4 zile lucratoare de la data depunerii actelor la ORC.
 
CONSULTATII
  •  Consultatii si eventual, la cerere,   completarea si inregistrarea la ANAF  a urmatoarelor declaratii:
                             1Declaratia 010        -  (Declaratia de inregistrare fiscala  -  cf. OMEF 2296/2007 ) pentru obtinerea codului de inregistrare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala. 
                              2  Declaratia  050   -  (Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului  - cf. OMFP 262/2007)  numai  în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori în cazul în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal şi va fi însoţită de documente care să facă dovada deţinerii sau ocupării legale a spaţiului pentru noul domiciliu fiscal.
                       3Declaratia  060   -  (Declaratia de inregistrarea fiscala/mentiuni pentru sediu secundar) se utilizeaza la inregistrarea sediilor secundare care au obligatii de plata.
                       4.   Declaratia 091    -  (Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA /Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare    -  OMFP 2224/2006)   -   pentru persoana impozabilă care nu este înregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze, conform art. 153 din Codul fiscal, şi persoana juridică neimpozabilă care are obligaţia sau optează să se înregistreze pentru efectuarea achiziţiilor intracomunitare, potrivit art. 1531 din Codul fiscal;  
                        5.  Declaratia  101     -( Declaraţie privind impozitul pe profit)  -  Se completează anual de către plătitorii de impozit pe profit. Declaraţia se depune în format electronic, sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare (-----OMFP 409/2006 cu modificările ulterioare), prin folosirea programelor respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice;
                              6.   Declaratia    210     -  (Fişa fiscală  cf OMEF 2293/200)   -   Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii se completează de către angajatori pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora. Fişele fiscale se depun în format electronic, însoţite de un borderou privind conţinutul acestora, semnat şi ştampilat.
 
            * Multi dintre cei ce doresc sa faca demersurile pentru infiintarea unei firme  nu sunt familiarizati cu aspectele privind impozitarea, statutul de microintreprindere, a fi platitor/neplatitor de TVA.
            Aceste aspecte figureaza pe Anexa 1 - "Referitor la inregistrarea fiscala" - vectorul fiscal.

            Persoanele fizice/juridice  care isi constituie o societate comerciala au doua optiuni in ce priveste plata impozitului.  Sunt, de fapt, doua modalitati diferite de calculare a impozitului. Optiunea pentru una sau cealalta este o chestiune deosebit de importanta pentru ca se rasfrange asupra sumelor pe care intreprinzatorul le va datora statului ca impozit. Evident, sumele vor fi diferite, iar alegerea poate fi facuta doar la inceput. Ulterior, se mai poate modifica vectorul fiscal, insa doar in anumite cazuri.

      Cele doua optiuni sunt:

  1. 2,5% impozit pe venit;
  2. 16% impozit pe profit.

            Primul caz este cel caracteristic microintreprinderilor si se coreleaza si cu conditii privitoare la cifra de afaceri si numarul de angajati.Astfel, daca societatea comerciala are o cifra de afaceri care depaseste plafonul de 100.000 de Euro/an, societatea va trece in mod automat la impozit de 16% pe profit. In ceea ce priveste numarul de angajati, o societate comerciala cu statut de microintreprindere trebuie sa aiba minim un angajat (si maxim 9 angajati) in 60 de zile de la infiintare; daca nu s-a procedat la angajarea macar a unei persoane, societatea comerciala va trece automat la impozit de 16% pe profit.

            Mai exista 2 conditii pentru ca o societate sa isi pastreze statutul de microintreprindere, si anume sa realizeze venituri, altele decat cele din consultanta si management in proportie de peste 50% din veniturile totale, si capitalul social sa fie detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice. Toate cele 4 conditii trebuie indeplinite cumulativ.
 
            Cel de-al doilea caz de impozitare are in vedere procentul de 16% aplicat asupra profitului inregistrat.  Este cel mai folosita  modalitatea de impozitare.
 
            De aceea este bine ca decizia pentru un sistem sau altul de impozitare sa fie facuta dupa o cunoastere foarte buna a factorilor relevanti in acest sens si, beneficiind si de sfatul unui avocat -specialist.
         C.A. "Toma Ionescu" sta intotdeauna la dispozitia celor care doresc sa ia cea mai buna decizie in acesta privinta.
 
                             
 
  


© 2007 Cabinet Avocat Toma Ionescu. All right reserved. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficiul Registrului Comertului (ORC) Dambovita

POWERED BY ROMARG