Avocat Dambovita - Infiintari, modificari,cesiuni firme, majorare capital social

Avocatul tau, partenerul tau!
 
 
     CLICK AICI
 
Home      Infiintare Intreprindere Familiala

 

INFIINTARE INTREPRINDERE FAMILIALA
 
                  Intreprinderea Familiala( I. F.) este reglementata de OG 44/2008. Aceasta forma de desfasurare a activitatilor economice este un concept nou in legislatia romana, fiind echivalentul fostei asociatii familiale.
 
                  CONDITII pentru constituirea intreprinderii familiale(I. F.):
 
            - acordul a minim 2 membri ai familiei;
            - varsta minima 18 ani;
            - calificare profesionala, sau dupa caz experienta profesionala, ce trebuie atestata de urmatoarele documente:
 
         - diploma;
       - certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
      - certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
      - certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
      - atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
      -  atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
      -  orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.
 
               DEZAVANTAJE:
 
        - Intreprinderea Familiala nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata.
        -  se plateste o contributie de 5,5% din veniturile supuse impozitarii la asigurarile sociale.
 
               AVANTAJE:
               - contabilitatea se tine in partida simpla;
               - impozit de 16% pe profit.
               - se dispune imediat de bani, fara a se astepta aprobarea situatiilor financiare si fara plata impozitului pe dividende(cum este in cazul SRL);
 
 
            ACTE NECESARE:
 
            - Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
            - Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original);
            - Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie certificată de parte);
           - Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
           - acord de constituire(se redacteaza la Cabinet);
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficiul Registrului Comertului (ORC) Dambovita

POWERED BY ROMARG