Avocat Dambovita - Infiintari, modificari,cesiuni firme, majorare capital social

Avocatul tau, partenerul tau!
 
 
     CLICK AICI
 
Home      Infiintare Intreprindere Individuala
 
 
INFIINTARE INTREPRINDERE INDIVIDUALA
 
 
                     Functionarea  intreprinderii individuale(I.I. ) este reglementata de  OG 44/2008. Intreprinderea individuala este o intreprindere economica organizata de un intreprinzator persoana fizica, care are obligatia sa ceara inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice.
 
                     CONDITII  ce trebuiesc indeplinite pentru desfasurarea activitatii economice de intreprindere individuala:
 
                 - pentru anumite activitati economice este necesara o anumita pregatire profesionala sau un atesta al pregatirii profesionale, care se probeaza cu urmatoarele documente:
 
          - diploma;
       - certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
      - certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
      - certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
      - atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
      -  atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
      -  orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională
 
 
                     AVANTAJE:
               - Intreprinderea individuala(I. I.) - poate angaja terte persoane cu contract individual de munca(CIM).
               - contabilitatea se tine in partida simpla;
               - impozit de 16% pe profit.
               - se dispune imediat de bani, fara a se astepta aprobarea situatiilor financiare si fara plata impozitului pe dividende(cum este in cazul SRL);
 
                    DEZAVANTAJE:
 
             -   Persoana fizica titulara a intreprinderii individuale raspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, daca acesta a fost constituit, şi, in completare, cu intreg patrimoniul(cu averea personala), iar in caz de insolventa este supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
 
            - o Intreprindere Individuala poate avea un singur cod CAEN(desfasurarea mai multor activitati economice, mai multe coduri CAEN, presupune deschiderea mai multor intreprinderi individuale);
 
                    ACTE NECESARE:
 
            - Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
            - Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original);
            - Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie certificată de parte);
           - Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficiul Registrului Comertului (ORC) Dambovita

POWERED BY ROMARG