Avocat Dambovita - Infiintari, modificari,cesiuni firme, majorare capital social

Avocatul tau, partenerul tau!
 
 
     CLICK AICI
 
Home      Infiintare PFA
INREGISTRARE  PERSOANA FIZICA AUTORIZATA  -  PFA
 
 
ACTE NECESARE:
 
1. Copie carte de identitate - CI;
 
2. Specimen de semnatura al persoanei fizice autorizate. Acesta  poate fi dat in fata notarului public, in forma legalizata, ori in fata directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.
 
3. Documentul/documentele care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional;
 
 • Contract de comodat in original, in forma autentica sau sub semnatura privata, insotit de actul doveditor al proprietarului, intabulat, sau
 • Contract de inchiriere  inregistrat la Administratia Finantelor Publice, pentru cel incheiat intre persoane fizice si persoane juridice ori intre persoane fizice, sau
 • Certificat de rol fiscal/rol agricol, in termen de valabilitate, sau
 • Contract de vanzare-cumparare, intabulat, sau
 • Contract de schimb, intabulat, sau
 • Contract de subinchiriere, sau
 • Contract de concesiune, intabulat, sau
 • Contract de leasing imobiliar, sau
 • Contract de donate, in forma autentica, intabulat, sau
 • Contract de uz, sau
 • Contract de uzufract, sau
 • Extras de carte funciara, in termen de valabilitate la depunere, sau
 • Certificat de mostenitor, sau
 • Act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitate a proprietatii, intabulat, sau
 • Hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea (intabulata*) sau  folosinta/uzufructul, sau
 • Hotarare judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune, intabulata, sau
 • Proces verbal de receptie a constractiei, intabulat, sau
 • Act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite.
 
4. Avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta (daca este cazul).  Se completeaza in cazul in care Sediul profesional este intr-un imobil de locuinte de tip bloc;
 
5Documentele care atesta pregatirea profesionala (daca este cazul);
 
Pentru a fii autorizat pentru domeniul de activitate ales trebuie sa dovediti ca sunteti calificat in acest sens.
 • diploma;
 • certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
 • certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in condittile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
 • certificatul de competenta profesionala (cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, in cazul meseriilor traditionale artizanale);
 • atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;
 • atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
 • orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.
 
6. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European - copii dupa autorizare.  Este nevoie de documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere autorizata in limba Romana legalizata de un notar).
 
7.
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficiul Registrului Comertului (ORC) Dambovita

POWERED BY ROMARG