Avocat Dambovita - Infiintari, modificari,cesiuni firme, majorare capital social

Avocatul tau, partenerul tau!
 
 
     CLICK AICI
 
Home      Schimbare/Revocare administrator
                                                                  
                                                   SCHIMBARE/REVOCARE ADMINISTRATOR

 

ACTE NECESARE CLIENT:

 

  • Actul constitutiv - copie;
  • Copie BI/CI al noului administrator(i);
  • Specimenul de semnatura al noului administrator/administratori - persoane imputernicite sa reprezinte societatea, in forma autentica date in fata notarului; 
LUCRARI ALE CABINETULUI:
 

·         Redactare   act constitutiv;

·         Redactare act modificator al actului constitutiv(actul aditional, hotararea adunarii generale a asociatilor(AGA)/decizie asociat unic);

·        Redactare declaratie pe propria raspundere date de catre noul/noi  administratoripersoanele imputernicite sa reprezinte societatea sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administratior din care sa rezulte: ca accepta numirea si ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;

·         Dare de data certa inscrisurilor redactate;

·         Reprezentare in fata ORC;

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficiul Registrului Comertului (ORC) Dambovita

POWERED BY ROMARG