Avocat Dambovita - Infiintari, modificari,cesiuni firme, majorare capital social

Avocatul tau, partenerul tau!
 
 
     CLICK AICI
 
Home      Schimbare sediu social

SCHIMBAREA SEDIULUI  SOCIAL  IN ACELASI JUDET/ IN ALT JUDET

  ACTE NECESARE CLIENT:

 

  • Certificatul de inregistrare al societatii -  original; 
  • Certificatul constatator pentru autorizarea functionarii, emis in baza art. 15 alin 1 din Legea nr. 359/2004 - original;
  • Actul constitutiv - copie;
  • Dovada noului sediu social – vezi  "Acte necesare sediu social";
  • Daca este cazul, acordul locatarilor/proprietarilor vecini, privind schimbarea destinatiei imobilului  colectiv cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007;
 

LUCRARI ALE CABINETULUI
 

·         Redactarea si actualizarea  actului constitutiv;

·         Redactarea actului modificator al actului constitutiv (actul aditional, hotararea adunarii generale a asociatilor(AGA)/decizie asociat unic);

·         Obtinerea dovezii verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei si/sau emblemei(numai pentru cazul in care sediul social se muta in alt judet);

·         Redactarea  contractului de comodat/inchiriere * ; 

·         Radierea societatii din Registrul Comertului(numai pentru cazul in care sediul social se muta in alt judet);

·         Dare de data certa inscrisurilor redactate;
·      Reprezentare in fata ORC.
 
* In cazul contractului de inchiriere incheiate intre o persoana fizica si o persoana juridica,  acesta trebuie in prealabil inregistrat  la Administratia Financiara.

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficiul Registrului Comertului (ORC) Dambovita

POWERED BY ROMARG